TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Bộ phận  Quản lý tòa nhà
Quản lý trực tiếp  Giám đốc điều hành

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  1. Quản lý nhân sự thuộc Bộ phận:

– Tổng hợp báo cáo tuần, tháng của các quản lý gửi BGĐ;

– Nhắc nhở, đôn đốc công việc của quản lý tòa nhà;

– Tổng hợp ý kiến của các quản lý gửi về BGĐ;

 – BGĐ và P. HCNS sẽ căn cứ vào báo cáo của Trường phòng để xét đánh giá mỗi tháng cho nhân viên, làm cơ sở cho việc xét tăng lương trong 12 tháng. Trường hợp phát hiện việc báo cáo của Trưởng phòng không khách quan, minh bạch sẽ xử lý kỷ luật Trưởng phòng Quản lý theo nội quy công ty như lập văn bản kỷ luật; hạ bậc lương; điều chuyển sang vị trí khác hoặc sa thải tùy mức độ và trường hợp cụ thể.
2. Xây dựng hệ thống quản lý:
– Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của nhân viên quản lý; 

– Ước tính, định biên nhân sự Quản lý và đề xuất BGĐ xem xét;
– Đề xuất cho BGĐ và P. HCNS các nhà cung cấp dịch vụ phục vụ cho Tòa nhà như rèm cửa; kính; phiên cách nhiệt; …
– Phối hợp với nhân viên tổ chức bàn giao văn phòng; căn hộ; phòng trọ cho khách hàng thuê cùng với các giấy tờ liên quan như Hợp đồng thuê, …
3. Vận hành:
– Phân công; giám sát công việc hàng ngày của nhân viên quản lý và các nhân sự tại Tòa nhà (lễ tân; tạp vụ; bảo vệ);

– Quản lý, giám sát các dịch vụ thuê đảm bảo an toàn về PCCC, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường tại tòa nhà;
– Đưa ra quyết định để xử lý các vấn đề khẩn cấp trong quá trình vận hành tòa nhà; trường hợp việc xử lý vượt thẩm quyền của Trưởng phòng; xử lý để lại rủi ro, hậu quả thì Trưởng phòng trình lên BGĐ xử lý;
– Quản lý, cập nhật thông tin khách hàng; phản hồi khách hàng;

– Tổ chức công tác quản lý tài chính, thu chi đúng quy định.
4. Phát triển kinh doanh:
– Nghiên cứu thị trường Bất động sản, đề xuất BGĐ phát triển sản phẩm phù hợp, tiềm năng;

– Đề xuất, đóng góp các chiến lược, giải pháp kinh doanh để việc vận hành, kinh doanh của Công ty được ổn định, phát triển.

Tin tức và Sự kiện