Blue Modern Congratulation Instagram Post (1)
Tăng Tuyết Ngọc

Best Seller

3
Nguyễn Tấn Tài

Trưởng Phòng Xuất Sắc

award medal badge 2 svgrepo com
Nhân Viên Xuất Sắc
award medal badge 2 svgrepo com
Giải Bình Chọn
3

Nguyễn Hữu Dũng

Hành Chính - Nhân Sự
2

Võ Thị Ngân

Kế Toán
4

Trần Thị Thanh Hằng

Kinh Doanh
1

Dương Đỗ Anh Thư

Marketing
5

Đỗ Đặt Gal

Quản Lý - Vận Hành
4

Lê Văn Cường

Quản Lý - Vận Hành
2

Nguyễn Thành Lý

Quản Lý - Vận Hành
6

Thạch Thị Bích Linh

Quản Lý - Vận Hành
3

Võ Minh Dũng

Quản Lý - Vận Hành
10

Thị Ngọc Thương

Quản Lý - Vận Hành
4

Phạm Văn Song

Quản Lý - Vận Hành
6

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Quản Lý - Vận Hành
5

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Quản Lý - Vận Hành
2

Nguyễn Trọng Phiên

Quản Lý - Vận Hành
8

Lý Kiến Nghĩa

Quản Lý - Vận Hành
9

Lê Thị Hoàng Dung

Quản Lý - Vận Hành
12

Nguyễn Kiều Hạnh

Quản Lý - Vận Hành
3

Nguyễn Ngọc Ánh

Quản Lý - Vận Hành
Copy of Black and Gold Employee Of The Month Instagram Post

Phạm Thị Thuỳ Nhiên

Kinh Doanh

(Giải thưởng dành cho người hoạt náo, hài hước, mang lại năng lượng tích cực cho các Haloer)
2

Nguyễn Uyên Thi

Ban Giám Đốc

(Giải thưởng dành cho nhân vật có gu thời trang đỉnh nhất Halo)
3

Võ Thị Ngân

Tài Chính - Kế Toán

(1 người mà hay được nhờ giúp đỡ nhưng không phải công việc chuyên môn. Vd: nhờ sửa máy in/ máy tính, nhờ này nhờ kia )