TOP 5 PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VIỆC ĐƯỢC SỬ DỤNG PHỔ BIẾN HIỆN NAY

Các phần mềm quản lý công việc luôn các doanh nghiệp được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động công việc các công ty và tổ chức để quản lý dự án và tăng hiệu quả làm việc của nhóm. Hầu như các phiên bản phần mềm ddeuf có các tính năng cơ bản nhằm quản lý các công việc văn phòng, và thường có nhiều phiên bản miễn phí và các phiên bản trả phí với nhiều tính năng mở rộng hơn như tích hợp với các ứng dụng khác và quản lý thành viên trong nhóm

TRELLO

Trello là một công cụ quản lý dự án trực tuyến giúp bạn quản lý các công việc, nhiệm vụ và các dự án của bạn. Nó được thiết kế dưới dạng bảng Kanban, cho phép bạn sắp xếp các thẻ (card) tương ứng với từng công việc, đưa chúng qua các giai đoạn (giai đoạn) khác nhau trong quá trình hoàn thành và giao tiếp với các thành viên khác nhau.

Một số tính năng của Trello bao gồm:

 • Tạo bảng công việc (board) để tổ chức các dự án của bạn
 • Tạo các thẻ (card) để mô tả các công việc và gán chúng cho các thành viên trong nhóm
 • Sắp xếp các thẻ vào các danh sách (list) khác nhau để theo dõi tiến độ và đưa chúng qua các giai đoạn khác nhau trong quá trình hoàn thành
 • Thêm nhận xét, tệp đính kèm, nhãn (nhãn), mô tả (mô tả) và nhiều tính năng khác cho mỗi thẻ
 • Sử dụng tính năng lịch trình (calendar) để xem các công việc theo thời gian
 • Tích hợp với các ứng dụng khác như Slack, Google Drive, Dropbox và nhiều ứng dụng khác nữa

TODOIST

Todoist là một phần mềm quản lý công việc trực tuyến giúp bạn quản lý các nhiệm vụ và công việc trong cuộc sống và công việc hàng ngày của mình. Nó có thể giúp bạn theo dõi công việc, ưu tiên các mục công việc quan trọng, lên kế hoạch công việc cho ngày và tuần tiếp theo, đồng thời tổ chức các dự án lớn.

Một số tính năng của Todoist bao gồm:

 • Tạo danh sách công việc (task list) để quản lý công việc của bạn
 • Tạo các nhiệm vụ (nhiệm vụ) để mô tả công việc và đưa chúng vào danh sách
 • Thiết lập mức độ ưu tiên (priority) cho các nhiệm vụ quan trọng hơn
 • Sắp xếp các nhiệm vụ theo thời gian (thời gian) hoặc mức độ ưu tiên
 • Thiết lập các thời hạn (hạn trưởng) để đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn
 • Thêm nhãn (nhãn), nhận xét (bình luận), đính kèm tệp và nhiều tính năng khác cho mỗi nhiệm vụ
 • Tích hợp với các ứng dụng khác như Gmail, Lịch Google, Slack và nhiều hơn nữa

SLACK

Slack là một phần mềm giao tiếp cộng đồng trực tuyến giúp bạn quản lý các cuộc trò chuyện, thông báo và công việc của bạn. Nó được thiết kế như một nền tảng tương tác trực tuyến cho các nhóm làm việc, cho phép các thành viên trong nhóm liên lạc với nhau thông qua các kênh trò chuyện và trao đổi tài liệu.

Một số tính năng của Slack bao gồm:

 • Tạo các kênh trò chuyện (channels) để quản lý các cuộc trò chuyện của nhóm
 • Tích hợp với nhiều ứng dụng khác như Google Drive, Dropbox, Trello,…
 • Gửi tin nhắn (message) và tệp đính kèm cho các thành viên trong nhóm
 • Thiết lập thông báo (notifications) để nhận thông báo về các cuộc trò chuyện quan trọng
 • Tạo các mẫu thông báo để tự động thông báo cho thành viên của nhóm
 • Tích hợp với các dịch vụ nhắc nhở (reminder services) để đặt lịch nhắc nhở cho các công việc cần làm

CALENDAR

Calendar (Lịch) là một phần mềm quản lý lịch trực tuyến giúp bạn quản lý thời gian và lên lịch cho các sự kiện và công việc của mình. Nó có thể giúp bạn theo dõi các cuộc họp, sự kiện quan trọng và các công việc cần làm, từ đó giúp bạn sắp xếp công việc một cách hiệu quả và nâng cao hiệu quả.

Một số tính năng của Calendar bao gồm:

 • Tạo các sự kiện (events) để quản lý các lịch trình của bạn
 • Thường dung tích hợp với các ứng dụng khác như Google Drive, Dropbox, Trello,…
 • Thiết lập thông báo (notifications) để nhận thông báo về các sự kiện quan trọng
 • Chia sẻ lịch trình của bạn với những người khác trong nhóm hoặc bên ngoài
 • Thiết lập nhắc nhở nhắc nhở để nhắc nhở các công việc cần làm
 • Tạo lịch trình định kỳ để tự động bổ sung các sự kiện vào lịch trình của bạn

AMIS

AMIS là một phần mềm quản lý công việc do Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (ICT) phát triển, có khả năng giúp quản lý dự án và công việc một cách hiệu quả. Phần mềm này có đầy đủ tính năng và phù hợp với các tổ chức, doanh nghiệp và các nhóm làm việc với các dự án có quy mô lớn.

Một số tính năng của AMIS bao gồm:

 • Tạo và quản lý các công việc và dự án, bao gồm cả phân công công việc cho các thành viên trong nhóm
 • Tích hợp với các công cụ quản lý tài liệu, giúp lưu trữ, truy xuất và chia sẻ các tài liệu liên quan đến dự án và công việc
 • Cung cấp các báo cáo về tiến độ dự án, giúp quản lý việc đánh giá hiệu quả của dự án và đưa ra các quyết định thích hợp
 • Các tính năng nhắc nhở, thông báo giúp đảm bảo các công việc được hoàn thành đúng thời hạn và tránh trường hợp quên hoặc trì hoãn công việc
 • Các công cụ quản lý vấn đề, giúp theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án hoặc công việc

Tin tức và Sự kiện