HR LÀ GÌ NHIỆM VỤ VÀ VAI TRÒ CỦA HR TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Khái niệm về HR

HR là viết tắt của từ “Human Resources” trong tiếng Anh, tạm dịch sang tiếng Việt là “Nhân sự”. HR thường được sử dụng để chỉ các hoạt động quản lý nhân sự trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân viên, lương và các chế độ phúc lợi khác. Các chuyên gia HR thường được thuê để giúp đỡ các doanh nghiệp quản lý và phát triển tốt nhất nguồn nhân lực của họ.

Mô tả công việc, nhiệm vụ của người làm HR

Công việc của người làm HR bao gồm nhiều hoạt động liên quan đến quản lý nhân sự trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Mô tả chi tiết công việc của người làm HR có thể bao gồm:

  • Tuyển dụng: Tìm kiếm ứng viên phù hợp với các vị trí việc làm, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, tiến hành phỏng vấn, đưa ra quyết định tuyển dụng.
  • Đào tạo và phát triển nhân viên: Lên kế hoạch đào tạo cho nhân viên, tổ chức các khóa học và chương trình đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nhân viên.
  • Quản lý hiệu suất: Thực hiện đánh giá hiệu suất nhân viên, lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. HR sẽ khuyến khích, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực và năng suất làm việc của nguồn nhân lực, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả.

Sự thay đổi trong ngành nhân sự

Có sự thay đổi đáng kể trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Quản lý nguồn nhân lực (hr) bao gồm việc quản lý nhân viên, môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp bằng cách sử dụng các phương pháp hiệu quả.

Bộ phận nhân sự hiện tại phải đảm bảo rằng nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp – nhân lực – được hỗ trợ đầy đủ bằng các chính sách, quy định và chương trình thích hợp. Ngoài ra, họ cũng phải duy trì một môi trường làm việc tích cực bằng cách xây dựng mối quan hệ hiệu quả giữa người lao động và chủ sử dụng lao động.

Hiện nay, bộ phận Hr không chỉ tập trung vào các công việc liên quan đến quản trị nhân sự và hành chính truyền thống. Thay vào đó, họ đang tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực để đóng góp cho hoạt động của doanh nghiệp.

Nhân viên làm việc trong lĩnh vực nhân sự có cái nhìn tổng quát, họ cần biết rằng họ là những chuyên gia đầy kinh nghiệm trong vấn đề cố vấn hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Và họ cần hiểu được các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có khả năng sử dụng ngôn ngữ kinh doanh nhằm đánh giá được những ảnh hưởng của các mục tiêu kinh doanh.

Vai trò của người làm nhân sự

Vai trò của người quản trị nhân sự (HR) ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với mỗi tổ chức. Không chỉ đảm bảo nguồn lực nhân sự chất lượng cao mà họ còn phải đóng vai trò chiến lược trong việc phát triển và tối ưu hóa nguồn lực nhân sự của doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu này, người HR cần phải hiểu rõ về các mối quan hệ giữa các phòng ban và bộ phận trong tổ chức, cũng như định hướng cho sự phát triển của nhân viên trong doanh nghiệp. Từ đó, đảm bảo nguồn tài nguyên quý giá nhất đối với mỗi tổ chức –  nguồn nhân lực – được ươm mầm và phát triển kỹ năng trong suốt quá trình làm việc tại doanh nghiệp

Đồng thời, người nhân lực đó phải tuân thủ, chấp hành nội quy công việc, có thái độ tích cực, hòa đồng với các thành viên khác.

Người quản trị nhân lực nắm giữ vai trò rộng lớn hơn tôn chỉ đặt ra ban đầu dành cho họ, tập trung nhiều vào các công việc mang tính chiến lược với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Hiệu quả của các chiến lược về nhân sự cần phải rõ ràng và có thể đo lường được.

Sự thay đổi về vai trò của bộ phận HR trong doanh nghiệp đã được tờ tạp chí Forbes lý giải trong một bài nghiên cứu vào năm 2014. Theo đó, một người quản trị thành công cần phải đóng vai trò như “một doanh nghiệp chuyên xử lý các vấn đề về nhân lực”, không phải là một “người chuyên về nhân lực đi đặt ra các lời khuyên giải quyết vấn đề”.

Điều này cho thấy, người nhân sự cần phải tự mình trau dồi các kiến thức liên quan tới kinh doanh để ứng dụng vào thực tế. Việc chỉ tập trung vào học hỏi những kiến thức về nhân sự hành chính đơn thuần là chưa đủ.

Tin tức và Sự kiện