Văn phòng cho thuê

[section label=”banner__office” padding=”0px” class=”banner__office”]

[ux_banner height=”450px” height__sm=”380px” bg=”2027″ bg_size=”original” bg_pos=”51% 92%”]

[text_box text_color=”dark” width=”58″ width__sm=”84″ width__md=”70″ position_x=”50″ position_y=”75″ class=”banner__office-box”]

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Halo với thế mạnh là chuỗi dịch vụ cho thuê văn phòng giá rẻ ở những vị trí đắc địa trong thành phố. Sẽ là tiền đề xây dựng những giá trị bền lâu cho doanh nghiệp.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]
[section bg_color=”rgb(229, 229, 229)” padding=”35px”]

[row label=”search__office” style=”small” width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”middle” h_align=”center” class=”search__office”]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[search_halo]

[/col]

[/row]
[row style=”small” width=”custom” custom_width=”1200px”]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ajax_pagination post_type=”featured_item” posts_per_page=”6″ paged=”1″ post_style=”full”]

[/col]

[/row]

[/section]