Halo Building Văn Phòng Cho Thuê Tại TPHCM

[ux_banner height=”100%” bg=”1451″ bg_size=”original” bg_color=”#FFF” effect=”sparkle” class=”banner-home”]

[text_box width=”42″ width__sm=”96″ width__md=”77″ padding=”50px 50px 50px 50px” animate=”fadeInUp” position_x=”0″ position_x__sm=”50″ position_x__md=”0″ position_y=”50″ position_y__sm=”90″ position_y__md=”85″ text_align=”left” bg=”rgba(0, 87, 155, 0.5)”]

VĂN PHÒNG THẬT
GIÁ TRỊ THẬT

Halo với thế mạnh là chuỗi dịch vụ cho thuê văn phòng giá rẻ ở những vị trí đắc địa trong thành phố, là tiền đề xây dựng những giá trị bền lâu cho doanh nghiệp.

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”white” link=”https://haloland.vn/van-phong-cho-thue/”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[section label=”Simple Search” bg_color=”rgb(0, 87, 155)” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)” class=”block-search”]

[row label=”search” padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” align=”center”]

[featured_box pos=”right” margin=”px px px px”]

HALO BUILDING

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Kiếm ngay văn phòng làm việc lý tưởng cực đơn giản với vài cú click chuột.

[/col]
[col span__sm=”12″]

[search_halo]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(13, 88, 156)” padding=”0px” padding__sm=”5px”]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ajax_pagination post_type=”featured_item” posts_per_page=”6″ paged=”1″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(13, 88, 156)”]

[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center” color=”light” animate=”fadeInUp” class=”achievement-br”]

09 

Năm kinh nghiệm

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center” color=”light” animate=”fadeInUp” class=”achievement-br”]

14 

Tòa nhà cho thuê

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center” color=”light” animate=”fadeInUp” class=”achievement-br”]

300 

Sàn cho thuê

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center” color=”light” animate=”fadeInUp”]

150 +

Nhân viên

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(0, 87, 155)” padding=”0px”]

[row label=”halofeature” style=”collapse” width=”full-width” class=”halofeature”]

[col span=”4″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1460″ image_overlay=”rgba(0, 87, 155, 0.5)” image_hover=”overlay-remove-50″ image_hover_alt=”zoom” link=”#” text_align=”left”]

HALO BUILDING

Với hơn 20+ toà nhà cho thuê cao cấp trong Tp.HCM

Xem chi tiết

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”7″ span__md=”5″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1461″ image_overlay=”rgba(0, 87, 155, 0.5)” image_hover=”overlay-remove-50″ image_hover_alt=”zoom” link=”#” text_align=”left”]

HALO APARTMENT

Với hơn 20+ toà nhà cho thuê cao cấp trong Tp.HCM

Xem chi tiết

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__md=”3″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1459″ image_overlay=”rgba(0, 87, 155, 0.5)” image_hover=”overlay-remove-50″ image_hover_alt=”zoom” link=”#” text_align=”left”]

HALO VĂN PHÒNG ẢO

Với hơn 20+ toà nhà cho thuê cao cấp trong Tp.HCM

Xem chi tiết

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”news” class=”news”]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[gap height=”50px”]

[title style=”center” text=”TIN TỨC & SỰ KIỆN” tag_name=”h2″ color=”rgb(255, 255, 255)” margin_top=”25px”]

[blog_posts style=”push” columns=”3″ cat=”1,4″ posts=”6″ title_size=”small” comments=”false” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom-long” text_align=”left”]

[/col]

[/row]

[/section]